Home Page Image

 

 

Nemzetközi Fajta Kupa
Medzinárodnỳ Pohár Plemien
Międzynarodowy Puchar Ras
Internationalen Rassen Cup
International All Breeds Cup
Mezinárodní Pohár Plemen

 

Sponzoři:

logo Pedigree


Logo

Logo


 


Pravidla

 

INTERNATIONAL ALL BREEDS CUP, (Mezinárodní pohár plemen), je nový typ mezinárodního závodu agility, který dává příležitost co nejširšímu počtu plemen předvést na parkuru krásu tohoto sportu a zpestřit barevnost agility.
K uspořádání INTERNATIONAL ALL BREED CUP přivedla organizátory myšlenka, že agility původně vzniklo jako sport pro všechna plemena bez rozdílu. Neměli bychom zapomínat, že právě v tom je jeho obrovská přednost, která agility otvírá cestu do všech koutů světa a přináší radost mnoha lidem i jejich čtyřnohým přátelům.
INTERNATIONAL ALL BREEDS CUP se skládá ze soutěže plemen, dvojic, družstev a národů.
PLEMENO STARTUJÍCÍ V SOUTĚŽI PLEMEN JE KAŽDÉ DLE STANDARDU FCI. NEROZLIŠUJÍ SE POUZE BARVY. ZÁVODNÍK MÁ POVINOST ÚVÉST DO PŘIHLÁŠKY S NÁZVEM SVÉHO PLEMENE I ČÍSLO ZÁPISU/RODOKMENU FCI.
O příslušnosti k státu za který tým startuje rozhoduje vydání výkonnostního průkazu v dané zemi.

I. Soutěž plemen

Mohou se přihlásit psi s průkazem původu i bez. Všichni psi bez průkazu původu startují jako "kříženci". Za každé plemeno v jedné velikostní kategorii nastupují do finále maximálně 3 nejlepší týmy z Agility a Jumpingu jednotlivců. Přesný počet závisí na počtu zúčastněných zástupců daného plemene v jedné velikostní kategorii.

1 - 3 zúčastněných týmů: postupuje do finále 1 nejlepší tým
4 - 6 zúčastněných  týmů: postupují do finále 2 nejlepší týmy
7 a více zúčastněných týmů: postupují do finále 3 nejlepší týmy

Hodnocení: sčítá se čas a trestné body sobotního Jumpingu jednotlivců a nedělního Agility jednotlivců. V případě diskvalifikace ztrácí tým možnost postupu do finále.

II. Soutěž dvojic

Dvojici tvoří vždy 2 jedinci stejného plemene. Všichni psi bez průkazu původu startují jako "kříženci". Pokud tvoří dvojici plemeno, které má každého psa v jiné velikostní kategorii, pak je klasifikováno vždy ve vyšší velikostní kategorii, ale každý pes běhá ve své velikostní kategorii. Do finále postupují vždy 2 nejlepší dvojice z každého plemene, a to bez ohledu na počet přihlášených dvojic daného plemene.

Hodnocení: sčítá se čas a trestné body pátečního Jumpingu dvojic a sobotního Agility dvojic. Do součtu se počítá vždy výsledek lepšího týmu z dvojice. V případe, že se v jednom z běhů diskvalifikují oba týmy z jedné dvojice, není započítán žádny výsledek a dvojice ztrácí možnost postupu do finále. Dvojici může tvořit i jeden psovod s dvěma psy stejného plemene. Musí však být schopen, pokud postoupí do finále, zvládnout finálový běh ve formě štafety. Štafeta se skládá ze dvou částí /Agility,Jumping/ a posuzují jej 2 rozhodčí.

III. Soutěž družstev

Družstvo tvoří 3 nebo 4 jedinci jakéhokoli plemena a jakékoli velikostní kategorie z jednoho státu.

Hodnocení: sčítá se čas a trestné body ze sobotního Agility družstev a nedělního Jumpingu družstev. Do součtu se počítá vždy výsledek 3 nejlepších týmů z družstva z každého běhu. Běh Agility se běží podle velikostních kategorii, běh Jumping se běží po družstvech v opačném pořadí, než se umístila v běhu Agility  O POŘADÍ BĚHŮ V DRUŽSTVU ROZHODUJE POŘADATEL Družstvo může tvořit i jeden psovod s více psy. Družstvo musí tvořit vždy psovodi z jednoho státu.
DRUŽSTVO NESMÍ BÝT TVOŘENO POUZE Z JEDNOHO PLEMENE. V PŘÍPADĚ ZRANĚNÍ NEBO ABSENCE NĚKOHO Z DRUŽSTVA JE MOŽNÉ DRUŽSTVO ZMĚNIT PŘI VSTUPNÍ PREZECI.

IV. Soutěž národů

Sčítají se výsledky Agility a Jumpingu soutěže jednotlivců. Do finále národů postupují první tři nejúspěšnější týmy každé velikostní kategorie z každého státu. Pokud není obsazena jedna nebo část některé velikostní kategorie, může být doplněna jinou (v pořadí SA,MA.LA). pouze ale z nediskvalifikovaných týmů. Maximální počet startujících z jednoho státu je 9.

V. Finále

Plemena - finálovým během je Agility, kde se vyhodnotí pořadí podle trestných bodů a času.
Dvojice - finálovým během jsou dva běhy (Agility a Jumping s maximálně 12 překážkami v každém) postavené na jednom parkuru. Dvojice běží formou štafety, kterou posuzují 2 rozhodčí. Štafetový kolík bude určen před během. Sčítá se čas a trestné body celé dvojice a určí se pořadí. Pokud se první z dvojice diskvalifikuje – diskvalifikuje se celá dvojice.
Družstva – nemají finálový běh. Pořadí se vyhodnocuje podle trestných bodů a času. se ze součtu 3 nejlepších výsledků družstva z pátečního Agility družstev a sobotního Jumpingu družstev.
Národy - finálovým během je Jumping, kde se vyhodnotí pořadí prvních deseti týmů v každé velikostní kategorii podle trestných bodů a času. Systém přidělení bodů pro každou velikostní kategorii:


1.místo

15

2.místo

12

3.místo

9

4.místo

7

5.místo

6

6.místo

5

7.místo

4

8.místo

3

9.místo

2

10.místo

1

Všem umístěným psům z každého státu se sčítají body dohromady z kategorií SA/MA/LA. Body se přidělují jen doběhnuvším týmům. Vyhrává stát, který nasbírá nejvíce bodů. V případě rovnosti součtů umístnění rozhoduje menší počet součtů trestných bodů a následně časů bodovaných týmů.


Podmínky účasti:

I. Veterinární

Psi musí být klinicky zdraví a musí být očkováni proti vzteklině, psince, parvoviróze i infekční hepatitidě, což musí být deklarované ve veterinárním průkazu nebo pasu.

II. Hygienické

Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu a pořádek v areálu závodů a campu. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání a venčení psů v areálu není povoleno. Pro venčení budou určeny volné plochy za areálem závodů.

 

Pravidla pro pořádání INTERNATIONAL ALL BREED CUP:

- pořadatelem INTERNATIONAL ALL BREED CUP může být jakýkoli klub členské země komise agility FCI, ´
- dodržení základní myšlenky IABC a programu,
- použití loga IABC ve verzi pořádajícího státu,
- zajištění upomínkových předmětů pro všechny účastníky,
- poskytnutí informací o závodě prostřednictvím webových stránek http://allbreedscup.grantagility.com, a to minimálně ve 3 jazycích (anglicky, německy, + řečí pořadatelské země).
- uspořádání společenského večírku s hudbou a pohoštěním,
- uspořádání tomboly
- garantování 3 startujících týmů bez zaplacení startovného - 3 výherci tomboly z předcházejícího ročníku mají startovné na příští ročník zdarma
- dodržení termínu pro pořádání IABC – červen.